S&P Clever Reinforcement

S&P Clever Reinforcement

Vedoucí postavení v oblasti zpevňování konstrukcí

Společnost S&P Clever Reinforcement Company se zaměřuje na zpevňování konstrukcí a vyvíjí řešení pro zpevňování. Hlavní kompetencí společnosti je konstrukční poradenství pro všechny systémy, které jsou k dispozici k prodeji. Díky pobočkám po celé Evropě se společnost S&P může opřít o širokou síť odborníků v oblasti strojírenství, výroby, aplikační techniky a logistiky.

Všechny výrobky jsou vyvíjeny přímo ve společnosti, vyráběny ve vlastních výrobních závodech v Evropě a dodávány zákazníkům prostřednictvím přímého prodeje. Kromě toho společnost S&P nabízí softwarová řešení pro dimenzování výztužných systémů. To umožňuje individuální podporu zákazníků s produkty speciálně přizpůsobenými dané situaci, jakož i vysokou míru flexibility a připravenosti k dodávkám.

Related Content

 1. S&P FRP Systems

  Systémy FRP jsou lamely, stěrky a tkaniny z uhlíkových, aramidových nebo skleněných vláken, které jsou ke zpevňovaným dílům připojeny pomocí testovaných epoxidových lepidel nebo epoxidových pryskyřic. Používají se všude tam, kde je třeba zpevnit konstrukce z betonu, zdiva, oceli nebo dřeva. Důvody jsou následující:

  • Zvýšení pevnosti a tažnosti sloupů.
  • Zvyšování užitečného zatížení
  • Výměna zkorodované nebo chybějící ocelové výztuže
  • Pro úpravy systému
  • Pro změny v užívání
  • Prodloužení životnosti a odolnosti
  • Soulad s platnými normami
  • Ochrana proti nárazu vozidel do podpěr
  • Zvýšení odolnosti betonu a zdiva proti zemětřesení
  • Ochrana proti výbuchům způsobeným nehodami nebo terorismem

   

  S&P Asphalt reinforcement

  Předbituminisované asfaltové výztuže S&P Carbophalt® a Glasphalt® z uhlíkových a skleněných vláken se používají k prevenci vzniku trhlin a jejich odrazu, a tím ke zvýšení únosnosti a trvanlivosti vozovek. To výrazně prodlužuje intervaly obnovy, což má pozitivní vliv na náklady na údržbu, narušení provozu a bilanci CO2.

  Asfaltovou výztuž S&P lze navíc aplikovat rychle a efektivně strojově nebo ručně. Díky tomu nedochází k žádným prodlevám ve stavebním procesu a povrchová vrstva může být položena ihned poté.

   

  S&P ARMO System

  Systém S&P ARMO kombinuje stříkanou maltu s lehkými výztužnými sítěmi z uhlíkových nebo skleněných vláken a používá se ve stavebnictví, pozemním stavitelství a při ražbě tunelů pro statické a seizmické vyztužení s minimálními ztrátami průřezu. Speciálně vyvinuté logistické řešení sestávající z čerpadla a sila umožňuje mimořádně efektivní zpracování. Systém ARMO je tak univerzálně vhodný pro galerie, kanály, tunely, stavební a inženýrské stavby.

  S&P Concrete & Repair

  Betonové prvky jsou často vystaveny velkému zatížení v důsledku mechanických a chemických vlivů. Společnost S&P má pro tyto účely široký sortiment opravných a injekčních malt a také různé výrobky pro antikorozní ochranu betonářských výztuží. Spolu s know-how našich odborníků jsou zaručena trvanlivá a účinná řešení oprav.

Contact

Simpson Strong-Tie Německo

Simpson Strong-Tie GmbH

Hubert-Vergölst-Straße 6-14
61231 Bad Nauheim
Německo