POLY-GP PLUS

Pojicí malta

POLY-GP® PLUS je injekční maltový systém na bázi Polyesterové pryskyřice
který se používá pro strukturální upevnění pomocí závitových tyčí /
v betonářské oceli v nepopraskaném C20 / 25 až C50 / 60 a zdivu.

Označení CE
ETA
Použití ve vlhkém prostředí
Uvnitř
Exteriér

Podrobnosti produktu

Obrázky

Vlastnosti

Material

 • Beton C20/25 – C50/60 (nepopraskaný)
 • Masivní kámen: Mattone pieno UNI (12.6.25); ρ = 1,6 kg/dm3; fb = 18 N/mm2
 • Děrovaná (dutá) cihla: Doppio UNI (12.12.25); ρ = 0.9 kg/dm3; fb = 6 N/mm2
 • Vhodné i pro přírodní kámen s hustou strukturou

Výhody

 • Malé osové vzdálenosti a vzdálenosti od okrajů / variabilní hloubky ukotvení
 • Krátké doby zpracování a vytvrzování
 • Vlhké a vodou naplněné vrtané otvory (pouze beton)

Aplikace

Provedení

•    Kartuše POLY-GP® PLUS
300 ml (č. výr.: POLYGP300BG-CZ)


•    Beton: Běžně prodejné závitové tyče M8 – M16
(galvanicky pozinkované, HDG, nerezavějící
ocel A4 & HCR) s továrním osvědčením o koušce
3.1 podle EN 10204 (třídy pevnosti: 5.8 až 10.9,
A4-70, HCR-70 pro ≤ M20 & HCR-80 pro M24)


•    Zdivo: Běžně prodejné závitové tyče M6
- M12 (galvanicky pozinkované, HDG, nere
zavějící ocel A4 & HCR) s továrním osvědčením
o zkoušce 3.1 podle EN 10204 Fkl. 4,6 až 12,9 /
A2, A4 a HCR - ve třídách pevnosti 50, 70 & 80

 

Typická použití

 • Ocelová a kovová konstrukce (konzoly, patní a hlavové desky, rámová konstrukce atd.)
 • Dřevěné konstrukce (připojení dřevěných spojovacích prvků na beton)
 • Zábradlí, vrata, schody
 • Kabelové trasy / trubkové instalace
 • Fasádové spodní konstrukce
 • Markýzy, přístřešky, satelitní zařízení

Technické údaje

Přípustná tahová zatížení [kN] pro jednotlivé hmoždinky 1)2)3) bez vlivu osových vzdáleností a vzdáleností od okrajů - Ocel 5.8

Art. nr. Přípustná tahová / příčná zatížení - NRd - Ocel 5.8 [kN]
Nepopraskaný beton
hef = 8d
C20/25
POLY-GP PLUS + LMAS M84.6
POLY-GP PLUS + LMAS M107.7
POLY-GP PLUS + LMAS M1210
POLY-GP PLUS + LMAS M1614.3

1) Při interakci tahu a příčných zatížení (rameno páky) a rovněž u hmoždinkových skupin a/nebo okrajového vlivu je třeba provést dimenzování podle EN 1992-4 za zohlednění klasifikace ETA-19/0265.
2) Údaje zatížení zohledňují v klasifikaci ETA uvedené dílčí součinitele bezpečnosti odporů a rovněž dílčí součinitel bezpečnosti vlivů γF= 1,4. U uvedených hodnot se vychází z nevyztuženého, resp. normálně vyztuženého betonu se
vzdáleností výztužných tyčí s ≥ 15 cm nebo s ≥ 10 cm při průměru výztužné tyče ds ≤ 10 mm.
3) Údaje zatížení platí pro teplotní rozsah od -40 °C do +40 °C (max. krátkodobá teplota +40 °C a maximální dlouhodobá teplota +24 °C). Použijte kategorii 1

Design resistance – Tension – NRd [kN] – Stainless steel A4-70

Art. nr. Design resistance – NRd – Stainless steel A4-70 [kN]
Non-cracked concrete
hef = 8d
C20/25
POLY-GP PLUS + LMAS M84.6
POLY-GP PLUS + LMAS M107.7
POLY-GP PLUS + LMAS M1210
POLY-GP PLUS + LMAS M1614.3

Concrete :
1. The design loads have been calculated using the partial safety factors for resistances stated in ETA-approval(s). The loading figures are valid for unreinforced concrete and reinforced concrete with a rebar spacing s ≥ 15 cm (any diameter) or with a rebar spacing s ≥ 10 cm, if the rebar diameter is 10mm or smaller.
2. The figures for shear are based on a single anchor without influence of concrete edges. For anchorages close to edges (c ≤ max [10 hef; 60d]) the concrete edge failure shall be checked per ETAG 001, Annex C, design method A.
3. Concrete is considered non-cracked when the tensile stress within the concrete is\sigmaL +\sigmaR ≤ 0. In the absence of detailed verification\sigmaR = 3 N/mm² can be assumed (\sigmaL equals the tensile stress within the concrete induced by external loads, anchors loads included).

 

Design resistance – Shear – VRd [kN] – Carbon steel 5.8

Art. nr. Design resistance – VRd – Carbon steel 5.8 [kN]
Non-cracked concrete
hef = 8d
C20/25
POLY-GP PLUS + LMAS M87.2
POLY-GP PLUS + LMAS M1012
POLY-GP PLUS + LMAS M1216.8
POLY-GP PLUS + LMAS M1631.2

Concrete :
1. The design loads have been calculated using the partial safety factors for resistances stated in ETA-approval(s). The loading figures are valid for unreinforced concrete and reinforced concrete with a rebar spacing s ≥ 15 cm (any diameter) or with a rebar spacing s ≥ 10 cm, if the rebar diameter is 10mm or smaller.
2. The figures for shear are based on a single anchor without influence of concrete edges. For anchorages close to edges (c ≤ max [10 hef; 60d]) the concrete edge failure shall be checked per ETAG 001, Annex C, design method A.
3. Concrete is considered non-cracked when the tensile stress within the concrete is\sigmaL +\sigmaR ≤ 0. In the absence of detailed verification\sigmaR = 3 N/mm² can be assumed (\sigmaL equals the tensile stress within the concrete induced by external loads, anchors loads included).

 

Design resistance – Shear – VRd [kN] – Stainless steel A4-70

Art. nr. Design resistance – VRd – Stainless steel A4-70 [kN]
Non-cracked concrete
hef = 8d
C20/25
POLY-GP PLUS + LMAS M88.3
POLY-GP PLUS + LMAS M1012.8
POLY-GP PLUS + LMAS M1219.2
POLY-GP PLUS + LMAS M1634.3

Concrete :
1. The design loads have been calculated using the partial safety factors for resistances stated in ETA-approval(s). The loading figures are valid for unreinforced concrete and reinforced concrete with a rebar spacing s ≥ 15 cm (any diameter) or with a rebar spacing s ≥ 10 cm, if the rebar diameter is 10mm or smaller.
2. The figures for shear are based on a single anchor without influence of concrete edges. For anchorages close to edges (c ≤ max [10 hef; 60d]) the concrete edge failure shall be checked per ETAG 001, Annex C, design method A.
3. Concrete is considered non-cracked when the tensile stress within the concrete is\sigmaL +\sigmaR ≤ 0. In the absence of detailed verification\sigmaR = 3 N/mm² can be assumed (\sigmaL equals the tensile stress within the concrete induced by external loads, anchors loads included).

 

Design resistance – Bending moment – MRd [Nm]

Art. nr. Design resistance – Bending moment – MRd [Nm]
Carbon steel 5.8 Stainless steel A4-70
POLY-GP PLUS + LMAS M815.216.7
POLY-GP PLUS + LMAS M1029.634
POLY-GP PLUS + LMAS M1252.859
POLY-GP PLUS + LMAS M16133.6149.4

Concrete :
1. The design loads have been calculated using the partial safety factors for resistances stated in ETA-approval(s). The loading figures are valid for unreinforced concrete and reinforced concrete with a rebar spacing s ≥ 15 cm (any diameter) or with a rebar spacing s ≥ 10 cm, if the rebar diameter is 10mm or smaller.
2. The figures for shear are based on a single anchor without influence of concrete edges. For anchorages close to edges (c ≤ max [10 hef; 60d]) the concrete edge failure shall be checked per ETAG 001, Annex C, design method A.
3. Concrete is considered non-cracked when the tensile stress within the concrete is\sigmaL +\sigmaR ≤ 0. In the absence of detailed verification\sigmaR = 3 N/mm² can be assumed (\sigmaL equals the tensile stress within the concrete induced by external loads, anchors loads included).

 

Instalace

Instalace

Instalace

Doby zpracování / vytvrzování 

Teplota součásti „T“Doba zpracováníDoba vytvrzování*
0°C ≤ T°C < +10°C≤ 20 min≥ 90 min
+10°C ≤ T°C < +20°C≤ 9 min≥ 60 min
+20°C ≤ T°C < +30°C≤ 5 min≥ 30 min
+30°C ≤ T°C ≤ +40°C≤ 3 min≥ 20 min

* Ve vlhkých/mokrých vrtaných otvorech je třeba doby vytvrzování zdvojnásobit. Kotva se smí zatížit teprve po dokončení doby vytvrzování. Teplota kartuše: ≥ +20 °C

Installation parameters – Concrete

Art. nr. Installation parameters - Concrete
Ø drilling [d0] [mm] Max. fixture hole Ø [df] [mm] Drilling depth (8d) [h0=hef=8d] [mm] Drilling depth (12d) [h0=hef=12d] [mm] Wrench size [SW] Installation torque [Tinst] [Nm]
POLY-GP PLUS + LMAS M81096496138
POLY-GP PLUS + LMAS M101212801201710
POLY-GP PLUS + LMAS M121414961441915
POLY-GP PLUS + LMAS M1618181281922425

Spacing, edge distances and member thickness – Concrete

Art. nr. Spacing, edge distance and member thickness - Concrete
Effective embedment depth (8d) [hef,8d] [mm] Characteristic spacing for hef,8d [Scr,N] [mm] Characteristic edge distance for hef,8d [ccr,N] [mm] Min. member thickness for hef,8d [hmin] [mm] Effective embedment depth (12d) [hef,12d] [mm] Characteristic spacing for hef,12d [Scr,N] [mm] Characteristic edge distance for hef,12d [ccr,N] [mm] Min. member thickness for hef,12d [hmin] [mm] Min. spacing [Smin] [mm] Min. edge distance [Cmin] [mm]
8d 12d 8d 12d
POLY-GP PLUS + LMAS M864192961009628814412632483248
POLY-GP PLUS + LMAS M108024012011012036018015040604060
POLY-GP PLUS + LMAS M129628814412614443221617448724872
POLY-GP PLUS + LMAS M1612838419215819257628822264966496

Installation parameters - Masonry - Solid clay masonry

Art. nr. Installation parameters - Solid clay masonry
Ø drilling [d0] [mm] Max. fixture hole Ø [df] [mm] Drilling depth [h0=hef=12d] [mm] Installation torque [Tinst] [Nm]
POLY-GP PLUS + LMAS M8109852
POLY-GP PLUS + LMAS M101212902
POLY-GP PLUS + LMAS M121414902

Installation parameters - Masonry - Hollow masonry

Art. nr. Installation parameters - Hollow masonry
Ø drilling [d0] [mm] Max. fixture hole Ø [df] [mm] Drilling depth [h0=hef=12d] [mm] Installation torque [Tinst] [Nm]
POLY-GP PLUS + LMAS M8129851.5
POLY-GP PLUS + LMAS M101612901.5
POLY-GP PLUS + LMAS M121614901.5

Spacing, edge distances and member thickness - Masonry - Solid clay masonry

Art. nr. Spacing, edge distance and member thickness - Solid clay masonry
Min. spacing [Smin] [mm] Min. edge distance [Cmin] [mm]
scr,N = smin scr,N ∥ = smin ∥ scr,NT = sminT ccr,N = cmin
POLY-GP PLUS + LMAS M8240--120
POLY-GP PLUS + LMAS M10255--127.5
POLY-GP PLUS + LMAS M12255--127.5

Spacing, edge distances and member thickness - Masonry - Hollow masonry

Art. nr. Spacing, edge distance and member thickness - Hollow masonry
Min. spacing [Smin] [mm] Min. edge distance [Cmin] [mm]
scr,N = smin scr,N ∥ = smin ∥ scr,N T = smin T ccr,N = cmin
POLY-GP PLUS + LMAS M8-250120100
POLY-GP PLUS + LMAS M10-250120100
POLY-GP PLUS + LMAS M12-250120100

Certifikace

Prohlášení o funkčnosti (DoP)

Bezpečnostní list (SDS)

Související produkty

Položky ke stažení

 • POLY-GP® PLUS Pojicí malta

  POLY-GP® PLUS Pojicí malta

  POLY-GP® PLUS je injekční maltový systém na bázi Polyesterové pryskyřice který se používá pro strukturální upevnění pomocí závitových tyčí / v betonářské oceli v nepopraskaném C20/25 až C50/60 a zdivu.

Knihovna CAD

DWG (2D) REVIT (2D) DWG (3D) REVIT (3D) SAT XML
Žádné položky k dispozici.
Žádné položky k dispozici.
Žádné položky k dispozici.
Žádné položky k dispozici.
Žádné položky k dispozici.
Žádné položky k dispozici.

Buy from Distributor

No items available.

Contact

Simpson Strong-Tie Německo

Simpson Strong-Tie GmbH

Hubert-Vergölst-Straße 6-14
61231 Bad Nauheim
Německo