Installation - Úhelník

AB6983 / AB36125

Installation

Befestigung
  • Instalace a montáž komponent dřeva pomocí CNA hřebíků nebo šroubů CSA5,0xℓ.
  • Pro montáž na betonové plochy jsou používány M12 kotevní šrouby.