Technical Data - Skrytá trámová botka BT4

BT4

Technical Data

Rozměry a typické hodnoty

Rozměry a typické hodnoty - BT4 - Skrytá trámová botka BT4
product.image_with_dim.alt - BT4 - Skrytá trámová botka BT4
Art. nr. Rozměry a typické hodnoty [mm] Rozměry vedlejšího nosníku [mm] Otvory hlavy Otvory trámu
A B C t1 t2 Šířka Výška [mm] Ø5 Ø13
Výška [mm] Min β=0
BT4-90 90 103 61 3 6 60 90 16 4 (Ø8.5)
BT4-120 120 103 61 3 6 60 152 20 3
BT4-160 160 103 61 3 6 60 192 28 4
BT4-200 200 103 61 3 6 60 232 36 5
BT4-240 240 103 61 3 6 60 272 44 6

Kombinované hodnoty:

Charakteristické nosnosti - Dřevěný trám na dřevěný trám

Charakteristické nosnosti - Dřevěný trám na dřevěný trám - BT4 - Skrytá trámová botka BT4
Art. nr. Charakteristické nosnosti - Dřevěný trám na dřevěný trám - plné hřebování
Upevňovací prvky Charakteristické kapacity - dřevo C24 [kN]
Hlava Trám R1,k R2,k
Množství Typ Množství Typ Dowels length [mm] Dowels length [mm]
60 80 100 120 140 160 60 80 100 120 140 160
BT4-90 16 CNA4.0x50 4 STD8 10.8 11.8 12.9 13.7 13.7 13.7 8.1 8.9 9.7 10.3 10.3 10.3
BT4-120 20 CNA4.0x50 3 STD12 17.3 18.2 19.4 20.7 22.3 23.9 11.5 12.1 12.9 13.8 14.9 15.9
BT4-160 28 CNA4.0x50 4 STD12 28 29.5 31.2 33.3 35.7 38.2 21 22.1 23.4 25 26.8 28.6
BT4-200 36 CNA4.0x50 5 STD12 39.8 41.9 44.3 47.2 50.4 53.9 31.8 33.5 35.4 37.8 40.3 43.1
BT4-240 44 CNA4.0x50 6 STD12 52.2 54.9 57.9 61.7 65.9 70.3 43.5 45.8 48.2 51.4 54.9 58.6

Šířka vedlejšího nosníku=délka kolíku

Pro trámy se sklonem β se musí nosnost násobit koeficientem (faktorem).

β 15° 30° 45°
Faktor (koeficiet) 1.0 0.95 0.9 0.85

R2,k nosnost může být měřena jako  R2,k = R1,k x (počet kolíků - 1) / (počet kolíků).

U horního kolíku se nepřihlíží ke zvedací síle, protože je umístěn v otevřeném otvoru.

Další informace naleznete v ETA.

Charakteristické nosnosti - Dřevěný trám na dřevěný trám - R3.k a R4.k

Charakteristické nosnosti - Dřevěný trám na dřevěný trám - R<sub>3.k</sub> a R<sub>4.k</sub> - BT4 - Skrytá trámová botka BT4
Art. nr. Charakteristické nosnosti - Dřevěný trám na dřevěný trám - plné hřebování
Upevňovací prvky Charakteristické kapacity - dřevo C24 [kN]
Hlava Trám R3,k R4,k
Množství Typ Množství Typ Dowels length [mm]
60 80 100 120 140 160
BT4-90 16 CNA4.0x50 4 STD8 1.5 1.9 2.3 2.7 3.1 3.6 7.8
BT4-120 20 CNA4.0x50 3 STD12 2.2 2.9 3.5 4.2 4.8 5.6 9.8
BT4-160 28 CNA4.0x50 4 STD12 2.9 3.6 4.4 5.3 6.2 7 13.7
BT4-200 36 CNA4.0x50 5 STD12 3.5 4.4 5.4 6.4 7.4 8.4 17.6
BT4-240 44 CNA4.0x50 6 STD12 4.2 5.3 6.4 7.4 8.6 9.8 21.6

Šířka vedlejšího nosíku = délka tyčové hmoždinky.

Nosnosti R4.k se vztahují na všechny délky tyčových hmoždinek.

Charakteristické nosnosti - Dřevěný trám na dřevěný sloupek

Charakteristické nosnosti - Dřevěný trám na dřevěný sloupek - BT4 - Skrytá trámová botka BT4
Art. nr. Product characteristic capacities - Timber beam to timber post - partial nailing
Upevňovací prvky Post width Charakteristické kapacity - dřevo C24 [kN]
Hlava Trám Výška [mm] R1,k R2,k
Množství Typ Množství Typ Dowels length [mm] Dowels length [mm]
60 80 100 120 140 160 60 80 100 120 140 160
BT4-90 8 CNA4.0x50 4 STD8 86 9 9.9 10.9 11.6 11.6 11.6 6.8 7.4 8.2 8.7 8.7 8.7
BT4-120 12 CNA4.0x50 3 STD12 86 14.6 15.5 16.6 17.9 19.4 20.7 9.7 10.3 11.1 11.9 12.9 13.8
BT4-160 16 CNA4.0x50 4 STD12 86 22.9 24.4 26 27.9 30 32 17.2 18.3 19.5 20.9 22.5 24
BT4-200 20 CNA4.0x50 5 STD12 86 32 34.1 36.2 38.7 41.2 43.4 25.6 27.3 29 31 33 34.7
BT4-240 24 CNA4.0x50 6 STD12 86 41.6 44.3 46.8 49.7 52.3 53.2 34.7 36.9 39 41.4 43.6 44.3

Šířka vedlejšího nosníku=délka kolíku

Pro trámy se sklonem β se musí nosnost násobit koeficientem (faktorem).

β 15° 30° 45°
Faktor (koeficiet) 1.0 0.95 0.9 0.85

Nosnosti této tabulky platí i pro částečné zahřebíkování - trám na trám.

R2,k nosnost může být měřena jako  R2,k = R1,k x (počet kolíků - 1) / (počet kolíků).

U horního kolíku se nepřihlíží ke zvedací síle, protože je umístěn v otevřeném otvoru.

Další informace naleznete v ETA.

Charakteristické nosnosti - Dřevěný trám na dřevěný trám - R3.k a R4.k

Charakteristické nosnosti - Dřevěný trám na dřevěný trám - R<sub>3.k</sub> a R<sub>4.k</sub> - BT4 - Skrytá trámová botka BT4
Art. nr. Product characteristic capacities - Timber beam to timber post - partial nailing
Upevňovací prvky Post width Charakteristické kapacity - dřevo C24 [kN]
Hlava Trám Výška [mm] R3,k R4,k
Množství Typ Množství Typ Dowels length [mm]
60 80 100 120 140 160
BT4-90 8 CNA4.0x50 4 STD8 86 1.5 1.9 2.3 2.7 2.7 2.7 3.9
BT4-120 12 CNA4.0x50 3 STD12 86 2.2 2.9 3.5 4.2 4.8 5.6 5.9
BT4-160 16 CNA4.0x50 4 STD12 86 2.9 3.6 4.4 5.3 6.2 7 7.8
BT4-200 20 CNA4.0x50 5 STD12 86 3.5 4.4 5.4 6.4 7.4 8.4 9.8
BT4-240 24 CNA4.0x50 6 STD12 86 4.2 5.3 6.4 7.4 8.6 9.8 11.8

Šířka vedlejšího nosíku = délka tyčové hmoždinky.

Nosnosti R4.k se vztahují na všechny délky tyčových hmoždinek.