POLY-GP PLUS

Pojicí malta

POLY-GP® PLUS je injekční maltový systém na bázi Polyesterové pryskyřice
který se používá pro strukturální upevnění pomocí závitových tyčí /
v betonářské oceli v nepopraskaném C20 / 25 až C50 / 60 a zdivu.

Features

 • Vzdálenost od okraje a minimální vnitřní vzdálenost
 • Použití ve vlhkém prostředí
 • Uvnitř
 • Exteriér

Features

Technické schválení : ETA-19/0421ETA-19/0642
Material
 • Beton C20/25 – C50/60 (nepopraskaný)
 • Masivní kámen: Mattone pieno UNI (12.6.25); ρ = 1,6 kg/dm3; fb = 18 N/mm2
 • Děrovaná (dutá) cihla: Doppio UNI (12.12.25); ρ = 0.9 kg/dm3; fb = 6 N/mm2
 • Vhodné i pro přírodní kámen s hustou strukturou
Výhody
 • Malé osové vzdálenosti a vzdálenosti od okrajů / variabilní hloubky ukotvení
 • Krátké doby zpracování a vytvrzování
 • Vlhké a vodou naplněné vrtané otvory (pouze beton)

Applications

Applications

Provedení

•    Kartuše POLY-GP® PLUS
300 ml (č. výr.: POLYGP300BG-CZ)


•    Beton: Běžně prodejné závitové tyče M8 – M16
(galvanicky pozinkované, HDG, nerezavějící
ocel A4 & HCR) s továrním osvědčením o koušce
3.1 podle EN 10204 (třídy pevnosti: 5.8 až 10.9,
A4-70, HCR-70 pro ≤ M20 & HCR-80 pro M24)


•    Zdivo: Běžně prodejné závitové tyče M6
- M12 (galvanicky pozinkované, HDG, nere
zavějící ocel A4 & HCR) s továrním osvědčením
o zkoušce 3.1 podle EN 10204 Fkl. 4,6 až 12,9 /
A2, A4 a HCR - ve třídách pevnosti 50, 70 & 80

 

Typická použití
 • Ocelová a kovová konstrukce (konzoly, patní a hlavové desky, rámová konstrukce atd.)
 • Dřevěné konstrukce (připojení dřevěných spojovacích prvků na beton)
 • Zábradlí, vrata, schody
 • Kabelové trasy / trubkové instalace
 • Fasádové spodní konstrukce
 • Markýzy, přístřešky, satelitní zařízení