BE

BE šroub

Lze upnout do jakékoli komerční příklepové vrtačky, instalace BE nástroj zjednodušuje montáž kotevních tyčí VAS M8-M20 v kombinaci s patronou VAC.

Features

Features

Vorteile
  • Améliore la rapidité de pose des tige KLS